Apie mus

1968 m. birželio 1 d. atidaryta Kapsuko jaunimo sporto mokykla. Pirmuoju mokyklos direktoriumi paskirtas Jonas Kurantavičius. Jaunimo sporto mokykla pirmuosius žingsnius žengė buvusio karinio komisariato patalpose (dabartinėje Vytauto g. 25). 1969 m. duris atvėrė naujai pastatyta sporto salė, į kurią persikėlė sporto mokykla (Sporto g. 1 ). Pirmaisiais metais mokykloje veikė 9 grupės, kurias lankė 115 moksleivių. Pirmieji treneriai buvo J. Kavaliauskas (sunkioji atletika), R. Rinkevičius (dviračių sportas), R. Jusaitis (boksas). 1996 m. Marijampolės sporto mokykla reorganizuota į Marijampolės sporto centrą "Sūduva". Direktoriumi paskirtas Gintautas Janušauskas. Tuo metu sporto centre veikė 25 grupės, jas lankė 241 moksleivis, dirbo 11 įvairių sporto šakų trenerių.

Šiuo metu sporto centre "Sūduva" sportuoja 268 sportininkai. Iš jų lanko:

boksą – 31

dziudo imtynes – 33

dviračių sportą – 19

lengvąją atletiką – 99

sunkiąją atletiką – 46

graikų-romėnų imtynes - 40

Sporto centre "Sūduva" veikia 30 mokomųjų grupių, su kuriomis dirba 17 trenerių. Du treneriai turi Tarptautinio trenerio kvalifikacinę kategoriją (sunkiosios atletikos ir bokso sporto šakose), vienas Nacionalinio sporto trenerio kategoriją (lengvoji atletika), likusieji turi Lietuvos sporto trenerio kvalifikacines kategorijas.

2016 metais 89 sporto centro "Sūduva" sportininkai įvairių amžiaus grupių šalies čempionatuose bei pirmenybėse iškovojo 157 medalius, iš jų 47 aukso. 20 sporto centro "Sūduva" auklėtinių įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinių sudėtyje dalyvavo Europos čempionatuose  ir tarptautinėse varžybose, įtrauktose į Europos varžybų kalendorius.

Sporto centras disponuoja savo sporto baze, kurioje yra stadionas, sporto salė, įrengtos specializuotos dziudo, sunkiosios atletikos, dviračių sporto bei dvi bokso salės, taip pat nuomojama specializuota sunkiosios atletikos salė  Sasnavos vidurinėje mokykloje. Lengvosios atletikos pratybas galima lankyti Liudvinavo K.Borutos pagrindinėje mokykloje.

Nuo 2000 metų sporto centras renovuojamas. Pastačius priestatą įrengtos specializuotos bokso ir sunkiosios atletikos salės. 2016 metais suremontuota sporto salė bei vestibiulis prie sporto salės. Pradėti darbai atnaujinant stadiono bėgimo takus, planuojama juos pabaigti 2017 metų pavasarį. 2017 metais planuojama įrengti patalpas kūjo metikams treniruotėms žiemos metu.

Sporto centras “Sūduva”:

  • vykdo mokomąsias treniruotes ir varžybas;

  • organizuoja SC “Sūduva” kultivuojamų sporto šakų savivaldybės pirmenybes;

  • formuoja SC “Sūduva” kultivuojamų sporto šakų savivaldybės rinktines dalyvauti respublikinėse varžybose;

  • vykdo respublikines varžybas ir tarptautinius turnyrus;

  • išnuomoja stadioną sportinėms varžyboms ir treniruotėms vykdyti;

  • išnuomoja sporto salę treniruotėms ir varžyboms vykdyti;

  • organizacijų užsakymu rengia sporto šventes ir varžybas.