Paslaugos

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS “SŪDUVA”

TVIRTINU

Sporto centro „Sūduva“ direktorius

Gintautas Janušauskas

 

  2015-02-23

 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL VAIKŲ IR JAUNIMO SPORTINIO UGDYMO

 

2015 m. vasario 23 d. Nr. 3-12

Marijampolė

 

Viešosios paslaugos pavadinimas

Vaikų ir jaunimo sportinis ugdymas

Teisės aktai, reguliuojantys  viešosios paslaugos teikimą

Sporto mokymo įstaigų bendrieji nuostatai (Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2000-07-20 įsakymas Nr.129, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000-07-24 įsakymas Nr.1012), Marijampolės sporto centro „Sūduva“ nuostatai (įregistruota juridinių asmenų registre 2004 m. gegužės 20 d., kodas 90449711)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paslaugos gavėjas turi pateikti prašymą priimti į sporto centrą „Sūduva“ kartu su sveikatos pažyma (Forma Nr. 068/a);

2. Sporto centro „Sūduva“ direktoriaus įsakymu moksleivis priimamas į pasirinktos sporto šakos grupę;

3. Pasirašoma mokymo sutartis tarp sporto centro „Sūduva“ direktoriaus ir moksleivio tėvo/motinos arba globėjo.

4. Prašymo formoje reikia nurodyti mokinio vardą, pavardę, gimimo datą, mokymosi įstaigą, asmeninį telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymo forma, gydytojo pažyma (Forma Nr.068/a), mokymo sutartis

Viešosios paslaugos teikėjas

Direktoriaus pavaduotoja Zinaida Grinevičienė

Tel. +370 343 72 769

Faks. + 370 343 72 663

Mob.tel. +370 670 322 02

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Viešosios paslaugos vadovas

Direktorius Gintautas Janušauskas

Tel. +370 343 72663

Faks. + 370 343 72 663

Mob.tel. +370 698 302 74

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Neterminuota

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

 

1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 sprendimu Nr. 1-216 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą sporto mokymo įstaigose nustatymo” ,nustatomas Marijampolės sporto centro „Sūduva“ ugdymo mokestis už kiekvieną mokslo metų mėnesį:

 bokso mokymo grupių mokiniams – 3,50  Eur ;

 dviračių sporto mokymo grupių mokiniams – 3,50 Eur ;

 dziudo imtynių mokymo grupių mokiniams – 3,50 Eur ;

 graikų-romėnų imtynių imtynių mokymo grupių mokiniams – 3,50 Eur;

 lengvosios atletikos mokymo grupių mokiniams -3,50 Eur ;

 sunkiosios atletikos mokymo grupių mokiniams – 3,50 Eur .

 2. Nuo mokesčio už vaikų ugdymą atleidžiama ligos atveju bei Lietuvos Respublikos visų amžiaus grupių čempionai (vienerių metų laikui).

 3. Mokestis už vaikų ugdymą mažinamas 50 % socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, pristačiusiems pažymas iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriaus, pažymoje nurodytam laikui.

4. Mokestis už vaikų ugdymą turi būti sumokamas pagal sporto centro „Sūduva“ direktoriaus nustatytą tvarką. Mokinį, laiku nesumokėjusį mokesčio, direktorius turi teisę išbraukti iš sporto centro „Sūduva“ sąrašų.

5. Surinktos ugdymo mokesčio lėšos apskaitomos sporto centro „Sūduva“ veiklos pajamų  sąskaitoje. 

  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Pildymo pavyzdys

Mokymo sutartis

Prašymo priėmimo vieta

Direktoriaus pavaduotojos kabinetas (II aukštas)

 

 Direktoriaus pavaduotoja Zinaida Grinevičienė